Успішний старт в самостійне життя!         Розширений горизонт можливостей!         Відкриття в кожному унікальних талантів!
Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Сумської міської ради
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Методична рада

Методична рада

 

Навчально-методична робота

Система дій і заходів науково-методичної служби гімназії має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу і навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

Методична рада

Система науково-методичної роботи в 2017-2018 навчальному році спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійного та фахового рівня педагогічних працівників. Для забезпечення колективного керівництва методичною роботою затверджені положення про методичну раду, про циклову методичну комісію (об’єднання), склад методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, затверджено плани роботи циклових методичних об’єднань на 2017-2018  навчальний рік.

Координатором науково-методичної роботи є методична рада, на засіданнях якої розглядаються як теоретичні питання: впровадження ефективних технологій навчання і виховання, створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів, так і практичні: підбивались підсумки адаптації новоприбулих учнів, атестаційної експертизи навчального закладу, атестації педагогічних працівників, участі учнів в предметних та інтелектуальних конкурсах тощо.  

Методична рада протягом координує діяльність та визначає зміст роботи методичних структур навчального закладу. Працює шість циклових методичних об’єднань: учителів предметів філологічного циклу (керівник Василенко Т.В.), учителів предметів фізико-математичного циклу (керівник  Селіваненко Л.М.), учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Рудик О.В.), учителів предметів природничого циклу (керівник  Новікова І.В.), учителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»  (керівник Плужник В.В.), класних керівників та вихователів (керівник Чикало В.І.). Діяльність методичних об’єднань  спланована на основі річного плану роботи школи, плану роботи методичної ради та спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. 

Структура науково-методичної роботи гімназії визначена  в таких її формах:

 1. колективні форми роботи (педагогічна рада, методична рада, науково-теоретичні та практичні семінари, методичні виставки презентації, декада педагогічної майстерності, методичні наради та оперативки);
 2. групові форми роботи (циклові методичні об’єднання, Школа молодого вчителя, робота над єдиною науково-методичною проблемою, предметні кафедри, творчі групи, психолого-педагогічний семінар, відкриті уроки);
 3. індивідуальні форми роботи (методичні консультації, адресна допомога, наставництво, робота над індивідуальними науково-методичними проблемами, проектами, самоосвіта).

Науково-методична рада гімназії  розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 1. Визначення основних напрямків методичної роботи на навчальний рік.

 2. Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.

 3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників.

 4. Сприяння упровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

 5. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
 6. Сприяння в організації та проведенні психолого-педагогічних, методичних семінарів тощо.

В гімназії створений методичний кабінет, який має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащений мультимедійними  засобами, має  доступ  до   мережі Інтернет. У методичному кабінеті зосереджений  накопичувальний  банк даних нормативно-методичних матеріалів, матеріалів  з вивчення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду вчителів гімназії (презентації, творчі звіти, портфоліо)  тощо.

У 2016-2017 навчальному році завершено роботу з інформаційного наповнення офіційного веб-сайту навчального закладу, триває створення єдиного освітнього ресурсу (нормативного, правового, навчально-методичного), постійне оновлення інформації,  широке інформування громадськості, представників засобів масової інформації щодо діяльності гімназії; просування сайту в соціальних мережах тощо.

У КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»  створено всі умови для використання в навчально-виховному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів, що дає можливість проводити уроки на сучасному рівні в умовах постійної активної участі в цьому процесі учнів. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному закладі дозволяє впорядковувати облік та обробку інформації, удосконалює систему ведення документації, забезпечує оперативність прийняття та розв’язання управлінських рішень.

У рамках роботи над єдиною науково-педагогічною проблемою «Формування самостійного мислення учнів як ключової компетентності успішної особистості випускника гімназії» у 2016-2017 навчальному році проведено: психолого-педагогічний консиліум за результатами  адаптації та результатами діагностичних контрольних робіт учнів 7,8,10 класів (26.10.2016), у якому взяла участь старший викладач Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Кулік Н.А., психологічне дослідження учнів 10 класів «Формування самостійного мислення учнів як ключової компетентності успішної особистості випускника гімназії» (заслухано на засіданні методичної ради 12.01.2017).

Відповідно до перспективного плану атестації у 2016-2017 навчальному році чергову атестації пройшли одинадцять педагогічних працівників: з них   5 підвищили кваліфікаційну категорію, 1 отримав педагогічне звання «старший вчитель». Вчителі, які атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, брали участь у роботі обласних семінарів, готували творчі звіти.

З метою підвищення кваліфікації при КЗСОР «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» у 2016-2017 навчальному році підвищили свою кваліфікацію 1 заступник директора з навчально-виховної роботи, 7 вчителів, 4 вихователі, соціальний педагог, практичний психолог.

Підвищення професійного рівня вирішувалася і через міжкурсові форми роботи, включення вчителів у процес самоосвіти. У 2016-2017 навчальному році педагогічні працівники стали учасниками всеукраїнських (3), обласних (23), міських (15) науково-методичних заходів. Вчителі Селiваненко Л.М.,  Жовкла O.I., Донченко В.І. постійно беруть участь у роботі журі Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

З метою репрезентації інноваційного педагогічного досвіду на базі гімназії проведено: обласний семінар-практикум «Розвиток пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом використання технології ментальних карт (інтелект карт, карт розуму, карт знань)  на уроках суспільно-гуманітарного циклу» (15.03.2017); обласний науково-методичний семінар-практикум «Інформаційно-комунікаційні й медіаосвітні технології та їх роль у формуванні національно-соціальних компетентностей учнів у процесі вивчення філологічних дисциплін» (19.04.2017).

З метою організації спільної навчально-методичної роботи з упровадження сучасних засобів навчання учнів 29.09.2016 між гімназією та Національним центром «Мала академія наук України» підписано Угоду про співпрацю та визначені шляхи її реалізації. Наказом Міністерства освіти і науки України  від 17.05.2017 № 708 гімназії надано статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня з проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки».

У травні 2017 року з метою запровадження у навчально-виховний процес навчального закладу інноваційних форм і методів роботи, реалізації й проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти» підписано Угоду про співпрацю з Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Важливою умовою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної культури педагога. Усі педагоги навчального закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. З метою вивчення інноваційних освітніх технології 26.01.2017 для вчителів проведено семінар-практикум «Використання хмарних сервісів в навчальному процесі» та майстер-клас «Створення хмаринок слів за допомогою  Іnternet-servise TAGUL».

  З метою активізації мотиваційного компоненту в щоденній роботі та профілактики емоційно­го виснаження для педагогічних працівників 15.12.2016 проведено просвітницький тренінг «Профілактика та подолання психоемоційного  вигорання педагога» за участю Марухиної І.В., завідувача навчально-методичним центром психологічної служби, старшого викладача Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

            Педагогічні працівники Шевченко Г.Є., Танькова І.І., Скрипка Н.М. висвітлювали власний педагогічний досвід на тематичних виставках, у фахових друкованих  виданнях та на освітніх Інтернет-сайтах.

Організаційно-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників Роменського відділення здійснює Мала педагогічна рада. У структурі  методичної роботи  функціонували  методичні групи: учителів предметів  суспільно-гуманітарного циклу (керівник Невдачина О.В.), учителів предметів  природничо-математичного циклу (керівник Божко Т.М.),  класних керівників та вихователів (керівник  Середа О.М.). З метою обміну досвідом з методичних напрацювань у навчально-виховному процесі, в рамках виїзного методичного дня в Роменському відділенні 20.04.2017  проведено засідання малої педагогічної ради.

Науково-методична робота в гімназії спрямована на:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення педагогічної компетентності вчителів;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення й поширення ефективного педагогічного досвіду;
 • удосконалення системи науково-методичного супроводу педагогів в міжатестаційний період;
 • удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом всебічного розвитку особистості з максимальним урахуванням її здібностей та обдарувань;
 • забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій, формування єдиного інформаційно-навчального середовища.
 • удосконалення експериментально-дослідницької роботи, апробацію та впровадження нових освітніх технологій та систем;
 • створення умов для реалізації освітніх програм та програмно-цільових проектів;  оптимізацію співпраці з вищими навчальними закладами;        здійснення науково-  
 • методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором.

 Методична рада Методична рада

 

 

 

Наказ про структуру та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році [122,5 Kb] (cкачиваний: 2)

Наказ про організацію та структуру  методичної роботи з педагогічними кадрами в Роменському відділенні у 2017-2018 навчальному році [86 Kb] (cкачиваний: 2)

Наказ про затвердження Положень з методичної роботи [85 Kb] (cкачиваний: 9)

Положення про методичну раду КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих  та творчо обдарованих дітей» [41 Kb] (cкачиваний: 7)

Положення про циклову методичну комісію (об’єднання) КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат лля талановитих та творчо обдарованих дітей» [66,5 Kb] (cкачиваний: 6)  

-->
Наверх