Успішний старт в самостійне життя!         Розширений горизонт можливостей!         Відкриття в кожному унікальних талантів!
Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Сумської міської ради
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Методична рада

Методична рада

 

Науково-методична робота

 

Система дій і заходів науково-методичної служби гімназії має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу і навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

Координатором науково-методичної роботи є науково-методична рада, на засіданнях якої розглядаються як теоретичні питання: впровадження ефективних технологій навчання і виховання, створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів, так і практичні: підбивались підсумки адаптації новоприбулих учнів, атестаційної експертизи навчального закладу, атестації педагогічних працівників, участі учнів в предметних та інтелектуальних конкурсах тощо.  

Методична рада протягом координує діяльність та визначає зміст роботи методичних структур закладу освіти. Працює сім циклових методичних об’єднань: учителів іноземної мови (керівник Ніколенко Н.В.), учителів предметів філологічного циклу (керівник Василенко Т.В.), учителів предметів фізико-математичного циклу (керівник Селіваненко Л.М.), учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Кириченко О.В.),  учителів предметів природничого циклу (керівник  Новікова І.В.), учителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»  (керівник Плужник В.В.), класних керівників та вихователів (керівник Чикало В.І.). Діяльність циклових методичних об’єднань  спланована на основі річного плану роботи школи, плану роботи науково-методичної ради та спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Методична рада

Структура науково-методичної роботи гімназії визначена  в таких її формах:

 1. колективні форми роботи (педагогічна рада, методична рада, науково-теоретичні та практичні семінари, методичні виставки презентації, декада педагогічної майстерності, методичні наради та оперативки);
 2. групові форми роботи (циклові методичні об’єднання, Школа молодого вчителя, робота над єдиною науково-методичною проблемою, предметні кафедри, творчі групи, психолого-педагогічний семінар, відкриті уроки);
 3. індивідуальні форми роботи (методичні консультації, адресна допомога, наставництво, робота над індивідуальними науково-методичними проблемами, проектами, самоосвіта).

Науково-методична рада гімназії  розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

 1. Визначення основних напрямків методичної роботи на навчальний рік.
 2. Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.
 3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників.
 4. Сприяння упровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
 5. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
 6. Сприяння в організації та проведенні психолого-педагогічних, методичних семінарів тощо.

У гімназії створений методичний кабінет, який має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащений мультимедійними  засобами, має  доступ  до   мережі Інтернет. У методичному кабінеті зосереджений  накопичувальний  банк даних нормативно-методичних матеріалів, матеріалів  з вивчення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду вчителів гімназії (презентації, творчі звіти, портфоліо)  тощо.

У КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»  створено всі умови для використання в навчально-виховному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів, що дає можливість проводити уроки на сучасному рівні в умовах постійної активної участі в цьому процесі учнів. Застосування комп’ютерних технологій у навчальному закладі дозволяє впорядковувати облік та обробку інформації, удосконалює систему ведення документації, забезпечує оперативність прийняття та розв’язання управлінських рішень.

Науково-методична робота в гімназії спрямована на:

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення педагогічної компетентності вчителів;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення й поширення ефективного педагогічного досвіду;
 • удосконалення системи науково-методичного супроводу педагогів в міжатестаційний період;
 • удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом всебічного розвитку особистості з максимальним урахуванням її здібностей та обдарувань;
 • забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій, формування єдиного інформаційно-навчального середовища.
 • удосконалення експериментально-дослідницької роботи, апробацію та впровадження нових освітніх технологій та систем;
 • створення умов для реалізації освітніх програм та програмно-цільових проектів;  оптимізацію співпраці з вищими навчальними закладами; здійснення науково- методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором.

У 2017-2018 навчальному році гімназії надано статус експериментального закладу освіти з упровадження чотирьох експериментів Всеукраїнського («Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науко-во-методичного віртуального STEM-центру «ВНМВ STEM-центр» на 2017-2021 роки; «Я – дослідник» (створення психолого-педагогічних умов щодо організації навчально-дослідницької діяльності учнів з використанням ІТ- та STEM-технологій)  на  2018-2021 роки»; «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику на 2017-2022 роки») та регіонального рівнів («Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти на 2017-2021 роки).

У Всеукраїнському науково-методичному віртуальному STEM-центрі (ВНМВ STEM-центр») розміщено п’ять гімназійних STEM-проектів: костюмована екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми» (розділ «Дослідницькі роботи», вчитель Шевченко Г.Є.); методика створення пластилінового мультфільму за гуморескою П. Глазового «Кухлик» (розділ «Методики», вчитель Болобан С.М.); реконструкція жіночого костюма середини ХІХ ст. (розділ «Дослідницькі роботи», вчителі Сагура Г.Ф., Шевченко Г.Є.); практико-орієнтований краєзнавчий проект «Моє село – моя маленька Батьківщина» (розділ «Дослідницькі роботи», вихователь Нестеренко Л.В.); Апаратне та програмне забезпечення технології «Розумний будинок» (розділ «Дослідницькі роботи», вчителі Дзингель А.О., Ковбасістий В.В.).

Гімназія – учасник І Всеукраїнського  STEM-фестивалю  (23.09.2017), співорганізатор Sumy Ukrainian STEM Festival (21.04.2018), учасник обласного фестивалю з нагоди Дня науки (24.05.2018), призер Дев'ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» у номінації «Застосування інноваційних технологій STEM–навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді» (16.03.2018).

 Методична рада Методична рада

 

 

 

Наказ про структуру та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році [134,5 Kb] (cкачиваний: 4)

Наказ про затвердження Положень з методичної роботи [85 Kb] (cкачиваний: 42)

Положення про методичну раду КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих  та творчо обдарованих дітей» [41 Kb] (cкачиваний: 30)

Положення про циклову методичну комісію (об’єднання) КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат лля талановитих та творчо обдарованих дітей» [66,5 Kb] (cкачиваний: 22)  

-->
Наверх