Успішний старт в самостійне життя!         Розширений горизонт можливостей!         Відкриття в кожному унікальних талантів!
Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Сумської міської ради
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

 

Гімназійна символіка

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

 

Учнівське самоврядування — це спосіб організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підбиття підсумків їх навчальної, трудової, суспільно — громадської діяльності.

Мета самоврядування: 

Основною метою учнівського самоврядування гімназії є виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації; формування особистості.

Завдання самоврядування:

- вивчення потреб учасників освітнього процесу, що пов’язані з життям і діяльністю в гімназії;

- виявленння потреб та інтересів, які можуть бути реалізовані в умовах гімназії в подальший період;

- складання і здійснення плану діяльності органів самоврядування щодо реалізації виявлених потреб;

- внесення коректив до плану діяльності органів самоврядування всіх учасників освітнього процесу;

- оцінювання результатів запланованої діяльності.

Функції самоврядування:

 • Забезпечення порядку в гімназії, організація чергування;
 • Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • Організаційна робота із збереженням гімназійного майна, підручників;
 • Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань;
 • Проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівського колективу.

Повноваження гімназійного самоврядування:

 • Затвердження складу гімназійного самоврядування;
 • Складання плану роботи на навчальний рік;
 • Розгляд пропозицій та склад учнів;
 • Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень члена уряду;
 • Заслуховування звітів міністрів гімназійного самоврядування.

Структура гімназійного самоврядування 

Учнівське самоврядування

 Президент гімназії

Учнівське самоврядування

Мельник Михайло – Президент гімназійного самоврядування. Є лідером учнівського самоврядування, слідкує за активною діяльністю уряду.

Повноваження та обов’язки Президента гімназії:

 • Президент гімназії є головною особою учнівського самоврядування;
 • Президент гімназії обирається учнями 8-11 класів шляхом голосування строком на один рік;
 • Повноваження Президента гімназії починаються з моменту оголошення виборчою комісією про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної особи;
 • Президент гімназії не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед учнівською радою.

Міністерства  гімназійного самоврядування 

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

 

 Міністерство «Знання»:

 • Міністерство сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти, самовдосконалення;
 • Контролює рівень навчальних досягнень учнів, організовує взаємодопомогу, консулат пункти у класах;
 • Допомагає учням у пошуково-дослідницькій роботі;
 • Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності;
 • Заохочує відмінників навчання, активістів;
 • Підтримує тісний зв’язок з бібліотекою, допомагає у збереженні та поновленні бібліотечного фонду.

 Міністерство «Дозвілля»:

 • Організація змістовного дозвілля дітей із урахуванням їх інтересів;
 • Розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей;
 • Залучення дітей до підготовки та проведення спортивно-масових, культосвітніх, розважальних програм і заходів

  Міністерство «Житловий корпус»:

 • Міністерство допомагає педагогічному колективу гімназії у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів у спальному корпусі;
 • Здійснює контроль за санітарним станом кімнат учнів; дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у спальному корпусі;
 • Складає графік чергування учнів по поверхах, виставляє оцінки у заведену таблицю;
 • У разі потреби на засіданні міністерство розглядаються питання дисципліни окремих учнів (за поданням класних зборів).

 

  ПОЛОЖЕННЯ самоврядування.doc [31,5 Kb] (cкачиваний: 41)

 

 

-->
Наверх