Успішний старт в самостійне життя!         Розширений горизонт можливостей!         Відкриття в кожному унікальних талантів!
Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»
 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Сумська обласна рада
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Сумської міської ради
Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти

Науково-методична проблема

У рамках роботи над науково-методичною проблемою гімназії, з метою удосконалення та розширення науково-педагогічних досліджень, модернізації навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну науково-педагогічною інформацією 31.05.2017 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти   та  Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей уклали договір про співпрацю та партнерство щодо запровадження у навчально-виховний процес навчального закладу інноваційних форм і методів роботи, реалізації та проведення дослідно-експериментальної роботи. 

Відповідно до угоди вчителі гімназії братимуть участь у розробці та реалізації спільних проектів, у спільних науково-практичних заходах, впроваджувати результати дослідно-експериментальної роботи в практичну діяльність.  

Співпраця Сторін ґрунтується на принципах партнерства, взаємовигоди та узгодженості інтересів, розширення і поглиблення змісту науково-дослідної та освітньої діяльності, підвищення її якості та ефективності.

Науково-методична проблема

Науково-методична проблема

Науково-методична проблема

Науково-методична проблема

 

З 2015-2016 навчального року педагогічний колектив  почав працювати над новою науково-методичною проблемою «Формування самостійного мислення учнів як ключової компетентності успішної особистості випускника гімназії».

          У чому полягає актуальність цієї проблеми? Що означає поняття – «Компетентний випускник гімназії»?

          Сучасне суспільство характеризується швидкими, часто непрогнозованими змінами у всіх сферах життя: політиці, промисловості, культурі, освіті. У зв’язку з цим змінюються й соціальні вимоги до випускників школи: сучасне суспільство потребує самостійних, творчих і відповідальних людей, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні соціальних, виробничих і особистих проблем. Особливого значення сьогодні набуває здатність людини жити і розвиватися в умовах безперервного суспільного оновлення. Ця здатність формується як результат оволодіння учнями компетентностей, бо саме вони, на думку сучасних як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів, можуть дати людині можливість орієнтуватися в сучасному суспільстві, інформаційному просторі, на ринку праці тощо.

          Сьогодні освіта  стоїть перед фактом: в умовах традиційних форм та методів навчання учні пасивно отримують інформацію, проте не вміють здобувати її самостійно і застосовувати успішно у життєвій самореалізації. Соціальне замовлення не тільки України, а й світу вимагає людей, здатних постійно  самовдосконалюватися. 

          Тому головною метою вчителя сьогодні стає саме формування ключових компетенції учнів, оскільки саме набуття життєвоважливої компетенції – самостійного мислення, може допомогти людині орієнтуватися в сучасному суспільстві, сприятиме формуванню здатності швидко реагувати на запити часу.

Час роботи над проблемою становить 5 років, який буде розподілено  відповідно на п’ять етапів:

 Підготовчий, діагностичний – психолого-педагогічна підготовка колективу.

Аналітично-теоретичний – теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми гімназії.

Організаційно-проектний – теоретична підготовка до впровадження теми.

Практично-діяльнісний – творчий етап, під час якого проблема безпосередньо вивчається і впроваджується.

Узагальнюючий –  підбиття підсумків роботи.

Науково-методична проблема

 

Виховна проблема «Виховання української еліти нового зразка на засадах загальнолюдських, національних, інтелектуальних, моральних, культурних та духовних цінностей шляхом використання традиційних та інноваційних психолого-педагогічних методів та технологій».

          Ця проблема залишається актуальною в контексті нової Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН України від № 641 від 16 червня 2015 року.

  

наказ_проблема [80,5 Kb] (cкачиваний: 98)

наказ_творчагрупа [86 Kb] (cкачиваний: 66)

 

Психолого-педагогічний консиліум

«Психологічні особливості адаптації учнів до успішного навчання в гімназії»

(за результатами  діагностичних контрольних робіт у 7,8,10 класах)

Науково-методична проблема

Науково-методична проблема

 

Науково-методична проблема Науково-методична проблема

Порядок проведення психолого-педагогічного консиліуму [49,5 Kb] (cкачиваний: 43)

Рішення психолого-педагогічного консиліуму [50 Kb] (cкачиваний: 39)

 

-->
Наверх